THUDUC PORTAL
Software Management.

Hệ thống quản lý tập trung các ứng dụng chuyên môn về quản lý công việc, quản lý nghiệp vụ,..
Phục vụ các công tác vận hành của công ty.

KHÁCH HÀNG

Quản lý, tra cứu thông tin khách hàng, giá biểu, định mức, lịch sử tiêu thụ nước.

Chi tiết
HÓA ĐƠN

Quản lý công nợ, hóa đơn điện tử, hóa đơn tiền nước,..

Chi tiết
QUẢN LÝ SỰ CỐ

Quản lý báo bể, xử lý sửa chữa điểm bể.

Chi tiết
HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Quản lý hồ sơ trực tuyến (hồ sơ gắn mới, nâng dời, đổi cỡ,..)

Chi tiết
HỒ SƠ SỐ HÓA

Quản lý, số hóa toàn bộ hồ sơ giấy tờ, bản vẽ,...

Chi tiết
QUẢN LÝ THAY ĐỒNG HỒ

Thay đồng hồ nước định kỳ, bất thường, lịch sử thay đồng hồ,..

Chi tiết